La vie est belle
burgers en producten
100% biologisch vegetarisch
200% uit het hart
100% biologisch vegetarisch, 200% uit het hart

La vie est belle lanceert competentie-gericht HR-beleid met de steun van het ESF-fonds

La vie est belle lanceert competentie-gericht HR-beleid met de steun van het ESF-fonds

La vie est belle heeft jarenlang met een compact team gewerkt, waardoor een formeel HR-beleid niet echt nodig was. Iedereen kende iedereen, de communicatielijnen waren direct en spontaan, en de meeste mensen waren overal inzetbaar. De laatste jaren groeide echter de nood om dit anders te gaan aanpakken. 

 

Door onze sterke groei van de afgelopen 5 jaar waarbij het werknemersaantal meer dan verdubbelde, botsten we steeds vaker op groeipijnen zoals onduidelijkheid over verwachtingen en doelstellingen, een stijging in het ziektecijfer, problemen met betrekking tot de inzetbaarheid van medewerkers door toegenomen specialisatie, en lagere betrokkenheid,…

 

Dit heeft er ons toe aangezet om de eerste stappen te zetten in het uitwerken van een formeel HR- en loopbaanbeleid. La vie est belle wil medewerkers aantrekken die mee het verhaal van het bedrijf op lange termijn willen schrijven. Als bedrijf willen we hen dan ook ondersteunen in hun ontwikkeling, hen inzetten op de juiste plaats (voor hen, én voor het bedrijf) zodat hun betrokkenheid toeneemt en ze zich mede-eigenaar voelen van het merk La vie est belle.

 

Om deze HR-strategie uit te werken kan La vie est belle beroep doen op financiële steun uit het ESF-fonds. Dit ESF-programma ondersteunt initiatieven die werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in Vlaanderen willen versterken.

 

Als bedrijf wil La vie est belle de fondsen inzetten om een analyse te maken van het huidige HR-beleid, de pijnpunten die zich stellen op de werkvloer, en om te werken aan procedures en tools voor het toewijzen van verantwoordelijkheden en voor coaching op de vloer. Het uiteindelijke streefdoel is om een stevige basis te vormen voor een competentie-gericht HR- en loopbaanbeleid en dit door te trekken op het vlak van werving en selectie, onthaal, jobinhoud, begeleiding en uitdiensttreding.

 

Meer info: www.esf-vlaanderen.be